Rocavi Consulting - Consultancy for businesses, public authorities and personal development
AMCOR feaco member IQNet iso9001
Services

Sector privat:
 • Consultanta pentru dezvoltarea afacerii
  Orice afacere trebuie dezvoltata si adaptata continuu la evolutia societatii si cerintele clientilor. Fie ca abia a fost identificata, demarata sau ca se afla in plin proces de expansiune, orice afacere se va baza pe analiza pietei si diagnosticarea oportunitatii/societatii.
  • analize diagnostic si analize economice: Pentru a sti ce merge bine sau prost intr-o firma, ai nevoie, de cele mai multe ori de un ochi impartial, care sa cunoasca modul corect si dezirabil de functionare si sa identifice, nepartinitor, problemele, dar si solutiile de rezolvare a acestora.
  • studii de piata: "Cine sunt principalii actori pe piata serviciilor sau produselor dumneavoastra? Care sunt avantajele competitorilor? Care sunt avantajele societatii dumneavoastra? Ce doresc clientii?" - sunt cateva probleme pe care studiile de piata le pot solutiona prin raspunsuri si metode de actiune adaptate fiecarei firme.
  • studii de marketing: Orice firma trebuie sa stie ce poate face pentru a fi mai bine vazuta de clientii sai, pentru a-si imbunatati portofoliul de clienti sau daca e cazul, cum poate cuceri noi piete. Studiile de marketing va vor arata de ce trebuie sa actionati intr-un anume sector al pietei, cum puteti sa va senzibilizati clientii si care sunt sursele unei "imagini de companie" mai bune.
  • plan de afaceri: Suntem gata sa analizam fiecare aspect al afacerii dumneavoastra, aratand ce poate fi dezvoltat, cum poate creste cota de piata, ce trebuie imbunatatit, de ce resurse aveti nevoie si de unde le puteti obtine.

 • Consultanta privind accesarea fondurilor structurale si altor programe ale UE si implementarea proiectelor
  • asistenta in alegerea solutiilor de finantare - selectarea programelor operationale si produselor bancare adecvate, intocmirea si urmarirea dosarelor de credite, etc
  • elaborare cereri de finantare si documentatie suplimentara:
   • Documentatii tehnice si studii de fezabilitate
   • Studii de inginerie si specificatii tehnice
   • Studii de amplasare in teren, lucrari de amenajare a terenului si ridicari topografice
   • Proiecte tehnice complexe, inclusiv detalii de executie
   • Asistenta in obtinerea aprobarilor si avizelor necesare, inclusiv la intocmirea documentatiei specifice
  • Asistenta in monitorizarea si implementarea proiectului:
   • Coordonarea procesului de achizitii publice
   • Monitorizarea derularii proiectului
   • Raportari catre autoritatea contractanta

 • Consiliere si instruire in management comportamental
  • comunicare si comportament in societate si organizatii - reguli de protocol
  • managementul stresului
  • managementul relational: cariera-viata de familie; reguli – creativitate; parinte - copil
  • echilibrul cu sinele – autoevaluare


Autoritati publice, Institutii si organizatii publice
Autoritati publice locale:
 • Dezvoltare locala
  • IDENTIFICAREA PRIORITATILOR - o viziune a viitorului dorit pe plan local: infrastructura corelata si adaptata dezvoltarii socio-economice; dezvoltare durabila; asigurarea veniturilor locuitorilor; egalitatea oportunitatilor; calitatea fortei de munca; comunitate multi-culturala; mediu atractiv, sigur si sanatos; imagine pozitiva, sector economic solid si bazat pe tehnologii avansate
  • ANALIZA LOCALA
   • A. Colectarea de informatii si prelucrarea datelor cu privire la principalele domenii ale dezvoltarii economico-sociale locale
   • B. Aplicarea analizei SWOT (Puncte tari-Puncte slabe-Oportunitati-Amenintari)
  • FORMULAREA OBIECTIVELOR dezvoltarii de perspectiva imediata, medie, sau pe termen lung
  • Identificarea MASURILOR DE DEZVOLTARE : proiecte identificate, criterii de prioritizare a masurilor/proiectelor, resurse (financiare, materiale, umane) alocate, utilizarea resurselor cu eficienta maxima- masuri de control si monitorizare
  • Elaborarea STRATEGIEI (ALTERNATIVELOR) DE DEZVOLTARE LOCALA
  • Elaborarea PLANURILOR DE ACTIUNE pe termen scurt, mediu si lung

 • Accesare fonduri structurale si alte programre ale UE
  • IDENTIFICAREA surselor de finantare si a programelor aplicabile; propuneri de parteneriate in cadrul proiectelor si programelor;
  • CONCEPERE SI ELABORARE DE PROIECTE
   • Studii de fezabilitate
   • Cereri de finantare si anexe
   • Analize financiare
   • Analize cost-beneficiu (socio-economice)
   • Analize de risc si senzitivitate
  • IMPLEMENTARE
   • Realizare documentatii achizitii si coordonarea achizitiilor
   • Intocmire rapoarte tehnice narative trimestriale si finale
   • Intocmire rapoarte financiare trimestriale si finale
   • Intocmire cereri de plata

 • Management de proiect:
  • Identificarea necesitatilor si a proiectelor eligibile;
  • Evaluarea impactului financiar, economic, social, de mediu si a riscurilor;
  • Realizarea documentatiei necesare accesarii programelor operationale;

 • Instruire
  • managementul proiectelor cu finantare europeana
  • pregatire pentru accesarea si managementul fondurilor structurale
  • achizitii publice
  • management de mediu
  • elaborare si implementare strategii locale
  • comunicare si relatii publice


Organizatii non-guvernamentale:
Ce inseamna consultanta pentru ONG-uri?
 • O mai buna organizare a activitatii
  • Elaborarea de Regulamente de organizare si functionare, a organigramei, Regulamentului intern si a fiselor posturilor personalului executiv al ONG;
  • Dezvoltarea structurilor teritoriale, pe principiul piramidal (structuri teritoriale locale, judetene si regionale) si pe ramuri de activitate;
  • Elaborarea procedurilor de emitere si punere in aplicare a deciziilor interne, dispozitiilor de lucru, altor reglementari normative interne;
  • Perfectionarea si specializarea personalului executiv, stabilirea unei strategii de management al resurselor umane

 • Consolidare financiara si manageriala, prin diversificarea serviciilor
  • Elaborarea unei oferte diversificate si complexe de servicii pentru membrii ONG sau ai structurilor lor teritoriale si promovarea acesteia;
  • Dezvoltarea si implementarea strategiilor ONG pe termen scurt, mediu si lung;
  • Elaborarea strategiilor de atragere de noi membri a ONG;
  • Elaborarea de studii si cercetari in domeniile de interes ale ONG

 • Accesare si implementare de proiecte
  • identificarea surselor de finantare
  • concepere si elaborare de proiecte
  • implementare si management de proiect
   • Realizare documentatii achizitii si coordonarea achizitiilor
   • Intocmire rapoarte tehnice narative trimestriale si finale
   • Intocmire rapoarte financiare trimestriale si finale
   • Intocmire cereri de plata
   • Managementul tehnic si financiar al proiectului

Proiecte desfasurate pentru organizatii non-guvernamentale:
 • CONSILIERE SI INSTRUIRE IN MANAGEMENT COMPORTAMENTAL
  • comunicare si comportament in societate si organizatii - reguli de protocol
  • managementul stresului
  • managementulrelational: cariera-viata de familie; reguli – creativitate; parinte-copil;
  • echilibrul cu sinele: autoevaluare;

 • CONSILIERE SI INSTRUIRE IN MANAGEMENTUL OPORTUNITATILOR
  • Comunicare si influentare non-manipulativa
   • comunicare si putere de influenta
   • stoparea manipularii emotionale si verbale
   • principii de comunicare eficienta
   • "citirea" limbajului trupului
   • adaptarea comunicarii la cel din fata ta (canale de comunicare)
   • blocaje in comunicare si cum sa le inlaturi
   • comunicarea in public
  • Eficienta si productivitate
   • cum iti sabotezi eficienta prin emotii negative
   • structura conceptuala a unui obiectiv
   • diferente intre dorinte si obiective
   • pasii pentru atingerea unui obiectiv (adaptati personalitatii)
  • Inteligenta emotionala
   • emotiile pozitive - combustibil pentru succes
   • cum sa te folosesti de emotii in dezvoltarea ta
Opportunities for accessing funding programs!
Structural funds 2014-2020 - PNDR, POC, POCU; Territorial Cooperation Programmes 2014-2020; Other EU programs.